Chassis engineering : chassis design building & tuning for high performance handling
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Herb Adams, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.24 Chassis

Thông tin xuất bản: New York :HPBooks, 1993,

Mô tả vật lý: 133p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH