Planning Successful Meetings and Events : A Take-charge Assistant book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ann J, Boehme, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780585040004

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: New York :AMACOM Books, 1999,

Mô tả vật lý: 444tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH