Playing Smart On Games, Intelligence, and Artificial Intelligence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Julian Togelius, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780262039031

Ký hiệu phân loại: 006.3

Thông tin xuất bản: London :The MIT Press, 2019,

Mô tả vật lý: 188tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 140983

-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn