Practical Artificial Intelligence. Machine Learning, Bots and Agent Solutions using C#

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781484233573

Ký hiệu phân loại: 006.3

Thông tin xuất bản: Berkeley, California :Apress, 2018,

Mô tả vật lý: 96tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 140984

-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn