Python for Programmers :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780135224335

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: London :Pearson, 2019,

Mô tả vật lý: 10tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 140986

-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn