Luật đầu tư công (hiện hành)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786045709764

Ký hiệu phân loại: 346.092

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018,

Mô tả vật lý: 136tr. ; , 19cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 141077

-

DÃY KỆ
10F
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  346.092
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn