Luật thuế thu nhập doanh nghiệp : Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 336.2417 Taxes

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Lệnh của chủ tịch nước CHXHCNVN. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/98. Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998. Ưu đãi đầu tư trong nước. Danh mục những ngành nghề , lĩnh vực , vùng được hưởng ưu đãi đầu tư..

Thuế thu nhập doanh nghiệp -- Luật

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 336.241


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH