Từ những biến đổi của việc cưới việc tang, nghiên cứu sự biến đổi của văn hóa dòng họ hiện nay :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786049072185

Ký hiệu phân loại: 390.09597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Sân khấu, 2019,

Mô tả vật lý: 183tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 142245

-

DÃY KỆ
12B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  390.095
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn