Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 070.172 Newspapers

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc Gia - Sự Thật, 2014,

Mô tả vật lý: 334tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH