Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học & vi sinh vật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Hồng Hảo, Phạm Xuân Đà, Trần Cao Sơn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật, 2010

Mô tả vật lý: 103tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 142362

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH