Bài tập thực hành tâm lý học : Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐHSP
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002,

Mô tả vật lý: 213tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Tâm lý học -- Bài tập thực hành

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH