Luận bàn về văn minh : Bộ sách kinh điển về phân tâm học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa - Thông tin, 2005,

Mô tả vật lý: 330tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

ID: 142422


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH