Giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hà Nội, 2006,

Mô tả vật lý: 50tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH