Giáo trình văn hóa du lịch
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Thị Vân, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.4791 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hà Nội, 2008,

Mô tả vật lý: 159tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH