Giáo trình kỹ năng thuyết trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013, Tái bản lần thứ hai

Mô tả vật lý: 311tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 142442


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH