Tâm lý học quản trị kinh doanh
 5 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.0019 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, In lần thứ hai

Mô tả vật lý: 251tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH