Tập bài giảng tâm lý học quản lý
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.0019 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004,

Mô tả vật lý: 192tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 142483


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH