Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống kê, 2004,

Mô tả vật lý: 653tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

ID: 142487


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH