Những trắc nghiệm tâm lý. Tập 2, Trắc nghiệm về nhân cách
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997,

Mô tả vật lý: 151tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH