Phương tiện giao tiếp trong hoạt động quản lý

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.452

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014,

Mô tả vật lý: 352tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 142500

-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn