Phụ gia thực phẩm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đàm Sao Mai, Đặng Bùi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.06 Additives

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2012

Mô tả vật lý: 430tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 142501

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH