Cẩm nang người dịch tiếng anh Y khoa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trương Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.02461 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ, 2010

Mô tả vật lý: 463tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 142511

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH