Diễn giải đa dạng sinh học cuốn sách dành cho các nhà giáo dục môi trường tại các nước nhiệt đới = Interpreting biodiversity a manual for environmental educatorsin the tropics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 333.95 Biological resources

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000,

Mô tả vật lý: 211tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 142536


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH