Cấu tạo và sửa chữa ô tô thông thường : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.287 Maintenance and repair

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2005,

Mô tả vật lý: 150tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH