Sửa chữa điện ô tô : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Hồi, Trần Tuấn Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005

Mô tả vật lý: 142tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 142543

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH