Giáo trình công nghệ lạnh nhiệt đới

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Tài, Trần Đức Ba, Trần Thu Hà, Trần Văn Thống

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.56 Low-temperature technology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010

Mô tả vật lý: 433tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 142546

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH