Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Lê Đình Lương, Võ Ngọc Điều

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.31910151 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 196tr. ;

Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ

ID: 142565

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH