Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Phước Hải Trang, Nguyễn Ngô Lâm, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Việt Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.38216 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013

Mô tả vật lý: 349tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 142879

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH