Pogo's will be that was :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0671248545

Ký hiệu phân loại: 741.5973

Thông tin xuất bản: New York :Simon and Schuster, 1979,

Mô tả vật lý: 381p. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 142952

-

DÃY KỆ
29D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 741.597
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH