The story of English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0140094350

Ký hiệu phân loại: 420

Thông tin xuất bản: New York :Elisabeth Sifton Books : Penguin Books, 1987,

Mô tả vật lý: 384 p. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 142955

DÃY KỆ
15B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  420.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn