Privatizing China :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0470821205

Ký hiệu phân loại: 332.64251

Thông tin xuất bản: Singapore :John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2003,

Mô tả vật lý: 296p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 142958

-

DÃY KỆ
7C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 332.642
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH