Luật hợp đồng Việt Nam bản án và bình luận bản án :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.022

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia, 2009,

Mô tả vật lý: 666tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 142961

Thông tin sách đang mượnTHƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH