Giải quyết tranh chấp thương mại trong WTO - Tóm tắt một số vụ kiện và phán quyết quan trọng của WTO = WTO case law - A compilation of significant WTO cases and rulings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Ngọc Anh, Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Khánh Ngọc, Phạm Minh Trí, Trần Thị Thùy Dương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 343.087 International commerce (Foreign trade) formerly also 341.754

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2010

Mô tả vật lý: 294tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 143018

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.087
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH