Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786048977504

Ký hiệu phân loại: 346.0482

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng đức, 2019, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 635tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 143021

-

DÃY KỆ
10C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 346.048
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn