Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 610.72 Medicine and health

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp TP.HCM, 2013,

Mô tả vật lý: 219tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH