Fundamentals of structural analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071289380

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill, 2011, 4th ed

Mô tả vật lý: xx, 787 p. : , ill. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Structural analysis (Engineering)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH