Calculus : Early Transcendentals
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: James Stewart, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780538497909

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Pacific Grove, Calif. :Brooks/Cole Cengage Learning, 2012, 7th ed

Mô tả vật lý: 1356p.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks.

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH