Applying cultural anthropology : an introductory reader

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter J Brown, Scott M Lacy, Aaron PodolefskyAaron Podolefsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0073405337

ISBN-13: 978-0073405339

Ký hiệu phân loại: 306 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2009.

Mô tả vật lý: xvii, 281, 10, 6 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 143285

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH