Marketing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780073656458

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts :Irwin , 2000, 6h ed

Mô tả vật lý: 736 p. , : Il. , ; 26 cm. ; , + 1 cd-rom.

Ngôn ngữ:

ID: 143287
Marketing.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH