The strategy process : concepts, contexts, cases

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henry Mintzberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131227904

ISBN-13: 978-0131227903

Ký hiệu phân loại: 658.4012 Executive management

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, 2003

Mô tả vật lý: 489 pages : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 143351

"The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases" is a comprehensive guide to strategic management, written by Henry Mintzberg and his collaborators. This 4th edition explores key concepts, provides real-world case studies, and considers the various contexts in which strategic decisions are made. It covers topics such as management, organizational sociology, and strategic planning, making it a valuable resource for anyone interested in understanding the complexities of strategy in organizations.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.401
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH