Cẩm nang Quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trình = Making presentations
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tim Hindle, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.452 Oral communication

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp TP.HCM, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH