Exploring research
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0136011373

Ký hiệu phân loại: 150.72 Psychology

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. :Pearson/Prentice Hall, 2009., 7th ed.

Mô tả vật lý: xx, 316 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Education -- Research ; Methodology. ; Psychology -- Research ; Methodology.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 150.720


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH