Modular Web design : creating reusable components for user experience design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nathan Curtis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321601351

ISBN-13: 978-0321601353

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Peachpit Press, 2010.

Mô tả vật lý: xi, 340 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 143537

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.760
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH