Implementing and auditing the internal control system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780333929360

Ký hiệu phân loại: 657.458

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York :Palgrave, 2001.,

Mô tả vật lý: xxiii, 365 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 143570

Auditing, Internal. -

DÃY KỆ
24D
Thư viện AB
12D
*Ký hiệu xếp giá:  657.458
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn