Implementing and auditing the internal control system
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780333929360

Ký hiệu phân loại: 657.458 Internal auditing

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York :Palgrave, 2001.,

Mô tả vật lý: xxiii, 365 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Auditing, Internal. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.458


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH