Organizational behavior : integrating individuals, groups, and organizations
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780415804646 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 302.35 Social interaction in complex groups

Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2011., 4th ed.

Mô tả vật lý: xxvi, 498 p. : , ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Organizational behavior. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 302.350


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH