Basic calculus of planetary orbits and interplanetary flight : the missions of the voyagers, Cassini, and Juno
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9783030248680

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer, 2020,

Mô tả vật lý: 387p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH