Information science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0691124183 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Princeton :Princeton University Press, 2006.,

Mô tả vật lý: xiv, 423 p. : , ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Information science. -- Information theory. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH