The behavioral advantage : what the smartest, most successful companies do differently to win in the B2B arena
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780814472255

Ký hiệu phân loại: 658.0019 General management

Thông tin xuất bản: New York :AMACOM, 2004.,

Mô tả vật lý: xi, 308 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Customer relations. -- Industrial management. -- Organizational behavior. -- Organizational effectiveness. -- Selling -- Psychological aspects. ; Strategic planning. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.001


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH