New guide for occupational exploration :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  1593571798 (softcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 331.7020973

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :JIST Works, 2006., 4th ed.

Mô tả vật lý: xxiv, 552 p. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144035

Occupations -- United States.; Vocational guidance -- United States.; Vocational interests -- United States.

DÃY KỆ
08A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  331.702
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn