Con người và môi trường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Hưng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý: 363 tr. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 1441

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11E
Sai Gon Campus
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH